Home Knipselkrant Inloggen Leden
Welkom op deze site
Wat zijn Lions
Eind 1900 ontstonden in de Verenigde staten service clubs.
Dit waren initiatieven van mannen die zich in wilden zetten voor goed burgerschap. Zij streefden een betere samenleving na.
De eerste Nederlandse Lions Club werd in 1951 in Amsterdam opgericht. Momenteel tellen we in ons land circa 400 Lions
Clubs met in totaal 11.500 leden. Er zijn drie soorten Lions Clubs: gemengde-, vrouwen- en mannenclubs.
Lions Club Westland is een mannenclub.

We serve
Het internationale motto van alle Lionsactiviteiten is “we serve”. Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden
voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen
voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d.

In Nederland doen steeds meer plaatselijke organisaties een beroep op de Lions Club in hun omgeving voor immateriële en
materiële hulp. Naast persoonlijke inzet organiseren Lions de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven.

Sociale betrokkenheid dichtbij huis
Juist in een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief aanmoedigt, worden de  
activiteiten van Lions belangrijker. LCW organiseert een of twee keer per jaar activiteiten om geld te genereren voor goede
doelen. De projecten die gesteund worden zijn meestal locale projecten in het Westland.
Daarnaast zijn veel leden actief betrokken bij immateriële hulpverlening.
Naast hun dagelijkse werkzaamheden zetten Lions zich graag in voor de minder bedeelden in het Westland.
Dit verrijkt het leven en geeft veel voldoening.

Jezelf ontwikkelen/leren
Eens in de maand is er een avondbijeenkomst met een spreker of wordt er een bedrijf bezocht. Meestal is er een levendige
discussie met veel vragen. Het is leerzaam om te vernemen hoe bedrijven georganiseerd zijn, tegen problemen aankijken en
hoe ze deze oplossen. En er zijn ook lezingen van deskundigen die bepaalde trends bespreken of een bevlogen hobbyist,
die komt vertellen over zijn vrijetijdsbesteding. Het “jezelf ontwikkelen” gaat verder dan bovenstaande; wat te denken van
het levensverhaal van een oude dame die je spreekt tijdens een kaartavondje in het bejaardentehuis waar enkele leden van
de LCW hun medewerking als vrijwilliger verlenen.

Vriendschap
Nieuwe vrienden maken en nieuwe kennissen opdoen onder de medeleden; het is altijd gezellig op onze bijeenkomsten
en er is oprechte interesse in elkaar.  Bij de Lions Clubs is kameraadschap de basis voor gemeenschappelijke en
belangenloze inzet bij dienstverlening aan de samenleving.

Netwerken
LCW streeft naar leden uit diverse beroepsgeledingen. Het is altijd interessant en leerzaam om met mensen te praten die
in totaal andere branches werkzaam zijn. Netwerken komt niet op de eerste plaats, maar bij bepaalde problemen is er vaak
wel expertise binnen de LCW aanwezig waarvan gebruik kan worden gemaakt.

Bijeenkomsten
1e donderdag van de maand: vergadering en lunchbijeenkomst
3e donderdag van de maand: avondbijeenkomst met lezing

Wilt u meer weten?
www.lionswestland.nl
info@lionswestland.nl